Duurzaamheid

De WEGA starterswoning is in de basis een duurzaam ontwerp: het kent een relatief lage grondbehoefte en is langs minimaal twee en (meestal drie) gevels verbonden en heeft daarom weinig zgn. lekken of koudebruggen. Anno 2018 hebben wij het ontwerp voor de WEGA starterswoning met een EPC van 0,0 klaar. Dat betekent dat we nu al kunnen voldoen aan de eis die de overheid in 2021 gaat stellen.

Trias energetica

Eind jaren negentig werd het concept van Trias energetica. Het is een logische werkwijze om toe te passen bij het verduurzamen van de woning. Eerst gaat men de schil van de woning beter isoleren. Ten tweede moet maximaal gebruik gemaakt worden van duurzame energie bronnen zoals wind-, water-, en zonne-energie. Maak ten slotte zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen die dan nog nodig zijn. Het principe van Trias Energetica werd thans bij het WEGA woningbouw project in Wijchen (Lambrasse, 195 woningen) toegepast, de EPC-eis bedroeg destijds 0,8.

Overheidseisen

De energie eisen van de overheid op het gebied van nieuwbouw woningen wordt uitgedrukt in een de Energie Prestatie Coëfficiënt (kortom EPC). Die eis is anno 2018 een EPC van 0,4. In 2021 moeten nieuwbouw woningen een EPC nabij de 0,0 hebben, de overheid heeft hiervoor de term BENG bedacht: Bijna-energieneutraal. De definitie van BENG: het gebouw vereist een zeer lage hoeveelheid energie, die in belangrijke mate voortkomt uit hernieuwbare bronnen. De energie wordt in, onder of dicht bij het gebouw geproduceerd.

WEGA woning volgens BENG norm

De WEGA starterswoning is thans al gerealiseerd met een EPC van 0,4 maar wij zitten niet stil. De overheid geeft een richtlijn maar wij (Belin Vastgoedontwikkeling) geloven in een pro-actieve houding. In samenwerking met een gemeente of opdrachtgever is het thans mogelijk de EPC naar 0,3 of 0,2 terug te brengen of zelfs de BENG te behalen.