De koopstarter (< €185.000)

Met de WEGA starterswoning streven wij ernaar een bovengemiddeld complete woning betaalbaar te maken voor een groep die voor het eerst koopt. De koopstarter is echter niet per definitie aan leeftijd of inkomen gebonden. Conform de overheidsrichtlijnen onderscheiden zich twee soorten starters: de huurstarters en de koopstarters die een sociale koop- of een goedkope koopwoning bemachtigen. Er zijn dus feitelijk twee groepen starters:

De ‘gewone’ starters: dit is veruit de grootste groep

Veelal jonger dan 25 jaar en zij hebben een jaarinkomen dat lager is dan € 35.000,–. Zij zijn vanwege hun inkomen in de praktijk aangewezen op de sociale huurvoorraad.

De koopstarters: dit zijn ‘huishoudens die geen zelfstandige koopwoning’ achterlaten

Voor deze koopstarters geldt echter dat zij een huurwoning achterlaten en dan dus al een stukje wooncarrière hebben doorlopen en daarmee hopelijk ook een looncarrière hebben doorgemaakt.

De starterkoopmarkt bestaat dus uit huishoudens die

  • of een vrij hoog startsalaris kennen en een zelfstandige koopwoning willen gaan bewonen
  • óf al een zelfstandige huurwoning hebben en salaris- (en eventueel vermogens)groei hebben doorgemaakt
  • óf andere financiële bronnen hebben (spaargeld, giften, financiering door familie)

In de meeste gevallen gaat het om starters die tenminste 25 en vaak ook 30 jaar of ouder zijn. Deze bevindingen sluiten aan bij de evaluatie van de starterkooplening 2012 (Stichting Stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) .

De woning toewijzen aan de juiste doelgroep.

Bij het realiseren van WEGA starters projecten kan een gemeente een richtlijn waarin voorkeuren uitspreken voor specifieke lokale groepen; in de gemeente Wijchen sprak men van “woonachtige verblijfsgerechtigde personen ouder dan 18 jaar met een maximum leeftijd van 40 jaar, die nog niet eerder de beschikking hebben gehad over een koopwoning en die tenminste drie jaar aaneengesloten met een woonadres staan ingeschreven of hebben gestaan in de gemeentelijke basisadministratie (GBA)”. Hiermee is vastgelegd dat deze categorie sociale koopwoningen bij voorrang aan lokale starters toegewezen kunnen worden.